Foredragsholdere


Foto av Selda Ekiz

Selda Ekiz

Programleder "Mennesket i mobiliteten"

Les mer
Portrett av Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes

Førsteamanuensis og leder for BI Senter for Bærekraft og Energi

Les mer

Margareta Friman

Professor ved Karlstads universitet, Sverige

Les mer

Mohamed Mezghani

Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP)

Les mer
Portrett av Aud Tennøy

Aud Tennøy

Forskningsleder Byutvikling og bytransport Transportøkonomisk institutt (TØI)

Les mer

Marc Amblard

Founder and Managing Director of Orsay Consulting, US

Les mer
Tegning av et adrogynt menneske

Foredragsholder bekreftes fortløpende!

Les mer
Tegning av et adrogynt menneske

Foredragsholder bekreftes fortløpende!

Les mer
Tegning av et adrogynt menneske

Foredragsholder bekreftes fortløpende!

Les mer